ï»?!DOCTYPE html> RC Sweden AB

Garantivillkor för MKS


Regler för MKS garanti:

Tack för att du köper MKS produkter via RC Sweden AB. MARK STAR Servo-Tech Co, Ltd (MKS) tillsammans med RC Sweden AB erbjuder 1 års garanti på alla våra produkter från inköpsdatum från en MKS auktoriserad återförsäljare.

Före användning:

 1. Kontrollera visuellt att det inte finns någon synlig skada på produkten (kontrollera även etiketten, PASS klistermärket och tillbehör).
 2. För att säkerställa dina rättigheter till garanti, vänligen testa så att produkten fungerar innan du installerar den. Produkterna är inte berättigade till så kallad "Dead on Arrival (DOA)” status efter installation.
 3. Produkterna skall inte utsättas för höga temperaturer eller för vatten.
 4. Följ MKS anvisningar och specifikationer för att säkerställa korrekt funktion av produkten.
  Se även RC Sweden AB’s ”Villkor & info”.

DOA (Dead on Arrival) – Fungerar ej vid första uppstart:

MKS tillverkar produkter av högsta kvalitet och erbjuder välrenommerad service. Om du testar produkten före installation och produkten inte fungerar som förväntat, kommer MKS ersätta produkten.
Produkterna är inte berättigade till så kallad "Dead on Arrival (DOA)” status efter installation.

DOA Tillvägagångssätt:

 1. Om produkten uppfyller kraven för DOA status (exklusive olämplig användning), fyll i formuläret på RC Sweden AB’s garantisida (http://garanti.rcsweden.com). Medtag produkten i originalförpackningen och gå till en MKS auktoriserad återförsäljare för att byta ut produkten (alternativt skicka den till: RC Sweden AB, Klippan 216, 444497 Svenshögen). Märk produkten med det garantinummer du får när du fyller i formuläret tillsammans med inköpskvittot/fakturan på den inköpta produkten.
  Obs detta gäller enbart produkter inköpta av anslutna återförsäljare till RC Sweden AB eller direkt av RC Sweden AB.
 2. Om returnerade servon inte överensstämmer med ovan nämnda krav, kommer de inte att behandlas som DOA. Produkten kan kvalificera sig för ett RMA garanti ärende. Se nedan.

RMA Garanti:

Tillvägagångssätt:

 1. Fyll i formuläret på RC Sweden AB’s garantisida (http://garanti.rcsweden.com). Medtag produkten i originalförpackningen och gå till en MKS auktoriserad återförsäljare för att byta ut produkten (alternativt skicka den till: RC Sweden AB, Klippan 216, 444497 Svenshögen). Märk produkten med det garantinummer du får när du fyller i formuläret tillsammans med inköpskvittot/fakturan på den inköpta produkten.
  Obs detta gäller enbart produkter inköpta av anslutna återförsäljare till RC Sweden AB eller direkt av RC Sweden AB.
  Under garantitiden behöver kunden endast att täcka fraktkostnaden till RC Sweden AB alternativt lämna in det till en MKS auktoriserad återförsäljare.
  RC Sweden AB står för kostnaden tillbaks till kunden.
  För att skynda på reparationen kan kunden fylla i följande dokument (MKS RMA formulär) och skicka det direkt till MKS. Kunden betalar då kostnaden för frakten fram och tillbaks från MKS. Det ifyllda RMA formuläret och kopian av inköpskvittot/fakturan tillbaka till MKS för deras A/S garantiservice.
 2. Vi kommer inte att acceptera returnerade produkter utan ett komplett ifyllt formulär, en kopia av inköpskvittot/fakturan samt serienumret på produkten. Förbrukningsmaterial och tillbehör uppfyller inte villkoren för garantin programmet.
 3. Om MKS reparerar eller byter ut produkten, gäller garantitiden för den reparerade eller utbytta produkten från tiden av den ursprungliga garantiperioden eller under en månad från och med dagen för reparation eller utbyte utfördes, beroende på vilket som är längst.

Garanti omfattas inte av:

MARK STAR Servo-Tech Co, Ltd (MKS) och RC Sweden AB tillhandahåller utbyte eller reparation till våra kunder för defekta produkter inom garantiperioden. Observera att varken MKS eller RC Sweden AB är ansvarig för att tillhandahålla gratis reparationer om felet på produkten beror på någon av följande faktorer:

 1. Skador orsakade av naturkatastrofer, normalt slitage, olämpligt användande eller olämplig installation.
 2. Skador orsakade av vatten, utslitna drev, avsaknad av drev, brända motorer eller brända kretskort.
 3. Produkter som har reparerats eller tagits isär av otillåtna tekniker.
 4. Där garantin etikett (PASS klistermärke) eller serienumret ändrats, skadats eller saknas.
 5. Denna garanti täcker inte för skador som orsakats av modifiering eller projekt med icke-MKS komponenter eller tillbehör.
 6. Garantin täcker inte om servokabeln modifieras av obehöriga tekniker.
 7. MKS Garantin gäller endast för de produkter som säljs av auktoriserade återförsäljare. En begagnad produkt omfattas inte i denna garanti.

Utgången garanti:

Produkter med utgången garanti, kommer MKS debitera avgifter för:

 1. Provning och reparation
 2. Delar

Den reparerade produkten kommer inte att innefattas av någon ny garanti.

Se även http://www.mks-servo.com.tw (engelska) för detaljerade garantivillkor.
Garantipolicyn på hemsidan gäller före ovanstående information när det finns en diskrepans.